NEŠTO…

19
Share
Copy the link

…talas *azma je udario o karlicu, izvijajući je unazad snažno, sledeći udar je bio na butne kosti, bolno razdavajanje od karlice, i znala je… sledeći udarac je rameni deo, laktovi, zglobovi šaka, *azam će joj iskidati skelet, bolno, kao porođaj, i isto tako bez vidljivih posledica… Zarila je nokte u teme Onog Mladića upravo kada je *azam kidao laktove… registrovala je njegov trzaj glavom usled bola kojeg mu je nanela, zgrčila se još jednom…

“Još ćeš me ubiti na kraju…” rekao je Onaj Mladić hvatajući je za šake da bi se spasio njenih noktiju u poslednjem trenutku, jer je *azam već bio u prstima, i bol je tražio još jedno zarivanje. Stisnula ih je u pesnicu, za trenutak nesigurna da li je dobro ili loše što joj Onaj Mladić čvrsto drži zglobove i ne dozvoljava joj da nokte zarije u njega jer…

…kada TAJ *azam krene, u sukcesivnim udarima, kidajući hrskavice, mesta spajanja velikih kostiju skeleta, ostavljajući na miru samo vrat kako bi mogla znati, kako bi moglo boleti, kada traži da izađe preko prstiju, kroz nokte u tuđe meko tkivo, kada kao flash, donose zvuk, miris i boju krvi, kada bez zadrške pokaže da su i život iz smrt iz istog korena, jedan nagon…

…da, mogla bih te ubiti na kraju, pomisli Matora Riba prestravljena poslednjom slikom koju je videla sa poslednjim grčem *azma – kako njene šake i podlaktice u položaju trougla probijaju trbuh Onog Mladića. Toplo i meko.

(Miloš je trepnuo.

“Ovaj… da… trougao je osnovni geometrijski oblik…hm…” i nastojao je da u glavi održi sliku jednakokrakog trougla, ili bar da se priseti razlike između sinusa i kosinusa.)

Ali nije to rekla. Šapnula je “mrzim te” dok se su se kosti vraćale na svoja mesta, dok se i svet ponovo užljebljivao na svoje mesto, nepromenjen, čula ga je kako uzvraća “i ja tebe”, i ništa nikada nije bilo istinitije među njima od tih reči koji su izgovorili.

Tama nad bezdanom, pomisli Matora Riba, i prvi put je saosetila sa nužnom potrebom Jahvea, jedinim svedokom te slike. I kako njegov urlik ispunjava prazninu, mora je zatrpati, i kako njena reč nema tu snagu. Samo je ostalo mrmljanje.